خانه :: اساتید :: اخبار

اخبار و اطلاعیه ها

مشاهده دسترسی و کیفیت سرویس‌های دانشگاه زنجان

مشاهده دسترسی و کیفیت سرویس‌های ارایه شده توسط مرکز انفورماتیک دانشگاه زنجان از نقاط مختلف دنیا  (14-9-1396)

قطعی سیستم بیسیم دانشگاه

تا اطلاع ثانوی  (5-9-1396)

[ آرشیو ماهامه اخبار و اطلاعیه ها ]

راهنما