خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 22-6-1394
معرفی

پست الکترونیک دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان امکان ایجاد اکانت ایمیل برای اساتید ، دانشجویان ارشد ، دانشجویان دکترا ، کارکنان ، بخش های اداری ، گروه ها ی علمی را  در دامنه ی znu.ac.ir فراهم نموده است.

- اکانت ایمیل برای افراد، تا موقعی که به دانشگاه زنجان تعلق دارند ، فعال خواهد بود.

- اساتید بعد از بازنشستگی نیز  می توانند از اکانت ایمیل خود استفاده نمایند.

- دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی ، در دامنه znu.ac.ir اکانت نخواهند داشت اما می توانند در دامنه alumni.znu.ac.ir برای خود درخواست اکانت دانشجویی نمایند.

بازدید امروز: 2