خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 23-9-1395
نمايندگان IT دانشکده ها و معاونتها

در راستای اهداف مرکز انفورماتیک به منظور توزیع مدیریت شبکه و وب سایت، کارشناسان IT واحدها و دانشکده ها علاوه بر مسئولیتهای محوله از جانب ریاست مربوطه، با مرکز انفورماتیک در زمینه های ذیل همکاری می نمایند:

• رفع مشکلات محلی شبکه و اینترنت و بروز رسانی وب سایت دانشکده (یا حوزه معاونت) بر عهده کارشناسان واحد مذکور بوده و در صورتی که مشکل مربوط به خارج از حوزه باشد به کارشناسان مرکز انفورماتیک ارجاع داده می شود.
• شرکت در جلسات کمیته فنی شورای انفورماتیک جهت بحث و تبادل نظر در ارتباط با تصمیم گیری های IT
• بررسی وضعیت ترافیک شبکه از نظر نوع پروتکلهای موجوددر شبکه، نوع پکتها ، نوع دسترسی ، آنالیز شبکه، مانیتور شبکه و ....

 

»» نمایندگان شبکه و اینترنت

»» نمایندگان بروز رسانی وب سایت واحدها و راهنمای تلفن دانشگاه

»» نمایندگان درج اخبار دانشگاه

 

بازدید امروز: 3