خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 30-6-1394
مدیریت

دکتر علي آذرپيوند


تلفن: 50 26 3305 24 (98+)

فکس: 79 30 3228 24 (98+)

Email: azarpeyvand [at] znu.ac.ir

Home Page: http://www.znu.ac.ir/members/azarpeyvand_ali

 

 

 

مديران مرکز از سال 1378
دوره مديريت
 
شهريور 1388 - شهريور 90
شهريور 1385 - شهريور 1388
1384 - 1385
دکتر فرزاد رضوي
1383 - 1384
دکتر فرهنگ فرخي
1381 - 1383
........ - 1381

بازدید امروز: 3