خانه :: اساتید :: اخبار

راه‌اندازی سامانه راهنمای تلفن جدید دانشگاه
سامانه راهنمای تلفن جدید دانشگاه به آدرس http://www.znu.ac.ir/118 توسط واحد انفورماتیک راه‌اندازی گردیده است. سامانه راهنمای تلفن جدید دانشگاه به آدرس http://www.znu.ac.ir/118 توسط واحد انفورماتیک راه‌اندازی شده است. با توجه به یکپارچه سازی اطلاعات راهنمای تلفن جدید دانشگاه با راهنمای تلفن وب سایت های واحدهای سازمانی دانشگاه؛ اطلاعات راهنمای تلفن، بطور اتوماتیک در منوی وب سایت واحدها نیز منعکس شده است.

نظر به مدیریت توزیع شده‌ی راهنمای تلفن جدید، از این پس تکمیل و بروز رسانی اطلاعات راهنمای تلفن، برعهده بخش‌ها خواهد بود، همچنین شماره تماس اساتید نیز بصورت اتوماتیک از سامانه اساتید استخراج شده و در راهنمای تلفن دانشگاه نمایش داده می شود، بنابراین هرگونه نقص در اطلاعات اساتید نیز توسط استاد مربوطه رفع خواهد گردید.

خواهشمند است جهت رفع نواقص یا اشتباهات احتمالی موجود در اطلاعات راهنمای تلفن (به غیر از نقص اطلاعات مربوط به اساتید)، با نماینده واحد مربوطه تماس حاصل فرمائید.

اسامی نمایندگان بروز رسانی راهنمای تلفن دانشگاه

 


ارسال شده در مورخه: 24-9-1395