خانه :: اساتید :: اخبار

اکانت ایمیل دانشجویان ورودی جدید
اکانت ایمیل دانشجویان ورودی جدیددانشجویان ارشد و دکترای ورودی جدید می توانند از تاریخ 22 مهرماه با مراجعه به سایت http://account.znu.ac.ir درخواست خود را برای دریافت ایمیل دانشگاه زنجان، انجام دهند.

 


ارسال شده در مورخه: 15-7-1396