خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 22-6-1394
لیست های گروهی همگانی ایجاد شده توسط مرکز انفورماتیک

علاوه بر لیست های گروهی که شما کاربران می توانید ایجاد کنید ( در قسمت contacts -> New Groups ) ، مرکز انفورماتیک لیست های گروهی مختلفی در دامنه znu.ac.ir ایجاد نموده است و آن را در اختیار همگان قرار داده است ، این لیست ها در وبمیل و در قسمت New Message قابل مشاهده و قابل  انتخاب در قسمت آدرس گیرنده می باشد.

 

تذکراتی مهم در استفاده از ایمیلهای گروهی:

- این لیست ها شامل استاتید و دانشجویان برای کل دانشگاه و دانشکده ها و  گروه ها می باشد.

- توجه داشته باشید بعضی از ایمیل های گروهی زیر مجموعه ای از ایمیل های گروهی دیگر می باشد ، لذا از فرستادن ایمیل های تکراری به افراد خودداری فرمایید.

- پیش از فرستادن ایمیلتان مطمئن شوید که تمام افراد یک گروه خواستار دریافت آن می باشند وبا فرستادن ایمیل های غیر ضروری به گروه ها به یک spammer داخلی تبدیل نشوید.و توجه داشته باشید شما می توانید لیستهای گروهی مورد نیاز خود را در address book خود ایجاد نمایید.

- از فرستادن ایمیل، با فایل های ضمیمه بزرک به ایمیل های گروهی خود داری فرمایید. شما می توانید فایل های مورد نظر را در فضای ذخیره ابری خود قرار داده و لینک آنها را بفرستید.

 

 

-  این لیست ها به جهت مبارزه با مسئله اسپم از بیرون دانشگاه قابل استفاده نمی باشد بدین معنی که کسی از ایمیل دیگری بجز ایمیل دانشگاه نمی تواند به این لیست ها ایمیل ارسال نماید.

-  بعضی از این لیست ها به جهت فراگیر بودن ( مانند کل اساتید و کل دانشجویان دانشکده ها ) Moderate می شوند .

بازدید امروز: 2