خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 13-5-1394
وب سایت

در سال 1380 بصورت بیان یک سری کلیات از فعالیتهای دانشگاه بنا گردید و این اولین قدم در پهنه وسیع و نامحدود شبکه جهانی اینترنت محسوب می شد. متعاقب آن با توجه به اهمیت و ضرورت پایه ریزی وب سایت جامع دانشگاه، مراحل کار بر اساس یک دید کلی و بازنگری و تحلیل کل سیستم دانشگاه و طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات قابل ارائه بر روی وب سایت آغاز شد. اولین قدم در این راه تجزیه و تحلیل سیستم موجود و طراحی سیستمی مطابق با استانداردها و نیازهای دانشگاه بود. به همین منظور اقدام به آشنایی با واحدهای مختلف دانشگاه و نیازسنجی از قسمتهای مختلف و تهیه فرم های موردنیاز جهت جمع آوری اطلاعات در سطح وسیع و راه اندازی سایتهای مربوطه شد.

در همین راستا اطلاعات مربوط به دانشکده ها مشتمل بر گروههای آموزشی و همچنین معاونتهای دانشگاه و کلیه بخشهای تحت نظر معاونتها و حوزه ریاست جمع آوری و مستند گردید و سایتهای مربوطه راه اندازی گردید. هم اکنون وب سایت دانشگاه بعنوان شناسنامه و هویت این دانشگاه برای شناسائی آن به داخل و خارج از کشور به پایگاه اطلاعاتی جامع تری تبدیل شده که اکثر تشکیلات، زیرساختها و فعالیتهای اداری وآموزشی را دربر می گیرد و اطلاعات مذکور در قالب وب سایت اصلی دانشگاه و همچنین تعداد 40 وب سایت زیرمجموعه، به زبانهای فارسی و انگلیسی مشتمل بر دانشکده ها، معاونتها و بخشهای اداری در جایگاه اینترنتی دانشگاه موجود می باشد. در راه اندازی سایت های جدید به روش مدیریت محتوا و با هدف توسعه پايگاه وب دانشگاه در جهت نيل به ارائه خدمات الكترونيكي بهينه، سعی بر این شده که بدلیل وسعت و تنوع بخشها و گروهها، پس از راه اندازی سایتها توسط واحد انفورماتیک، نمایندگانی از بخشهای مذکور تعیین گردد و مسئولیت بروزرسانی اطلاعات، اخبار و اطلاعیه ها بصورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به دانش تخصصی در زمینه طراحی وب سایت به ایشان تفویض گردد. در رابطه با صفحات شخصی اعضای هیأت علمی نیز سیستم اساتید با امکان درج اطلاعات توسط اساتید راه اندازی گردیده است.

در جهت استاندارد سازی و بهینه سازی هرچه بیشتر وب سایت، سعی براین می باشد تا حد امکان شاخص های محتوایی و فنی استاندارد، رعایت شده و با بروز رسانی و غنی سازی هر چه بیشتر محتوای سایتهای وب، به یاری خداوند متعال در آینده شاهد رشد روزافزون پایگاههای وب دانشگاه باشیم. طراحی و پیاده سازی سایر پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای تحت وب نیز جزء برنامه های آتی مرکز می باشد.

بازدید امروز: 4