خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 16-11-1395
نحوه ایجاد در Windows 7

۱- ابتدا وارد Control panel شوید و روی Network and sharing center کلیک کنید
 


۱

۲- روی گزینه Set up a new connections or network کلیک کنید.


۳- گزینه Connect to a workplace را انتخاب نمایید.

۴- سپس Use my Internet connection  را انتخاب کنید.

 

۵- در منوی بعدی آن باید بر روی گزینه set up an Internet Connection کلیک کنید

۶- در این مرحله مراحل ذیل را انجام دهید.

الف ) در قسمت Internet Address   آدرس vpn.znu.ac.ir را وارد کنید
ب ) در قسمت Destination name  نام مورد نظر کانکشن خود را وارد کنید

۵

۷- در این مرحله موارد ذیل را انجام دهید.

الف ) در قسمت User name نام کاربری خود را وارد کنید
ب ) در قسمت Password رمز عبور کانکشن خود را وارد کنید .
ج ) با انتخاب چک باکس show Characters کلمات یا اعداد رمز عبور شما نمایان می شوند
د ) با انتخاب چک باکس Remember this password کلمه عبور شما ذخیره می شود و در هر بار ورود به کانکشن رمز عبور شما در جای خود باقی است و نیازی به وارد کردن مجدد آن نیست

در آخر بر روی create کلیک کنید.

 

جهت اتصال از طریق VPN ایجاد شده مراحل ذیل را طی کنید:

۰۸

برای تنظیم نوع VPN به طریق زیر عمل کنید.

Type of VPN را از نوع PPTP یا L2TP انتخاب کنید.

 

 

بازدید امروز: 3