خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

مصوبات هیأت امنا
 تاریخ بروز رسانی: 18-1-1398  
آیین نامه ها
 تاریخ بروز رسانی: 7-12-1397  
تبدیل وضعیت --> فرم های تبدیل وضعیت
 تاریخ بروز رسانی: 4-12-1397  
آیین نامه ها
 تعداد بازدید: 87  
دبیرخانه
 تعداد بازدید: 83  
اعضای هیأت اجرایی جذب دانشگاه زنجان
 تعداد بازدید: 80