خانه :: اساتید :: اخبار
اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی آزمایشی آقای دکتر اصغر تاج الدین اشکفتگی عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر (15-11-1398) ادامه خبر
اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اخذ مجوز رسمی قطعی آقای دکتر قاسم محمدی کاشانی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی (15-11-1398) ادامه خبر