خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-1-1398
آیین نامه ها

 

    جذب اعضای هیأت علمی

- امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان  

- آیین نامه جذب اعضای هیأت علمی

سنوات خدمتی قبل از تآیید صلاحیت مرکز جذب

جذب شدگان طرح سربازی در فراخوان شهریور 96 به بعد

عدم احتساب دوره پیمانی مشروط

عدم بررسی پرونده دارندگان مدرک نیمه حضوری و غیر حضوری 

عدم پذیرش دکتری غیر حضوری و نیمه حضوری در جذب

عدم نیاز بورسیه ها به مجوز کبر سن

قوانین طرح سربازی

کارمند به هیأت علمی

لزوم اخذ مدرک دکتری قبل از شرکت در فرآخوان

لزوم شرکت در فراخوان افراد راتبه طی فرآیند جذب 

مجوز سن بالای 40 سال

مجوز عدم شرکت بورسیه ها در سامانه جامع جذب

 

    تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

- اصلاحیه امتیازات مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

- امتیازات وتویی تبدیل وضعیت 

بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و پاسخ به استعلام دانشگاه

در صد امتیارات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

دستور العمل تبدیل وضعیت در صورت کسب صد در صد امتیاز دانشیاری

مجوز جهت انتقال عضو هیأت علمی 

پایه های استحقاقی و تشویقی اعضای هیأت علمی

 

 

بازدید امروز: 3