خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 2-5-1398
فرآیند تبدیل وضعیت

راهنمای تبدیل وضعیت

به منظور تسهیل فرآیند تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی نكات زیر جهت اطلاع و تاكید به حضور ایفاد می‎گردد:

* زمانبندی و شرایط ثبت درخواست تبدیل وضعیت

 كلیه درخواست‎های تبدیل وضعیت را به صورت دست نویس به‌همراه نام، نام خانوادگی، گروه شاغل در آن، كد ملی، شماره تماس، ایمیل و نوع درخواست، خط