خانه :: اساتید :: اخبار
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در کتابخانه
ثبت عضویت دانشجویان ورودی جدید در کتابخانه های دانشگاهضمن عرض تبريك براي پذيرفته شدگان دانشگاه، جهت استفاده از خدمات کتابخانه می‌‌‌‌توانند از طریق شبکه دانشگاه به شبکه نرم افزار تخصصی کتابخانه‌های دانشگاه (نوسا) به آدرس (http://lib.znu.ac.ir)، دسترسی یافته و از مجموعه اطلاعات موجود در این نرم افزار (شامل کتاب، مجلات،پايان نامه ها، اسناد و مدارك...) و همچنین از سرویس امانت جهت تمدید و رزرو بهره ببرند.

 جهت ورود و استفاده از سرویس امانت شماره عضویت: شماره دانشجویی و کلمه عبور: کد ملی اعضا خواهد بود.

با توجه به آئین نامه کتابخانه مرکزی که اطلاعات کامل آن در سایت کتابخانه مرکزی موجود است. تعداد کتاب امانتی به ازای هر عضو به عبارت زیر است.

- دانشجويان دوره دکترا حداکثر 7 کتاب به مدت 30 روز

- دانشجويان روزانه و شبانه مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 5 کتاب به مدت 30 روز

-دانشجويان روزانه و شبانه و نيمه حضوری مقطع کارشناسی و کاردانی حداکثر 2 کتاب

به مدت 15 روز

کتابها فقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه کنندگان رزرو مي شود و پس 

از انقضاي مدت در اختيار متقاضي بعدي قرار خواهد گرفت.

تمديد امانت کتاب، در صورتيکه متقاضي ديگر نداشته باشد، با مراجعه به سامانه امانت امکان پذیر است.

در صورتيکه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود، به ازاء هر روز  500 ريال دريافت خواهد شد.

مقررات عمومی استفاده از کتابخانه مرکزی

1: برای استفاده از خدمات کتابخانه به همراه داشتن کارت عضويت کتابخانه مرکزی  الزامی است.

2: فقط اعضای کتابخانه مجاز به امانت گرفتن کتاب از کتابخانه هستند.

3: اعضای طرح غدير با ارائه کارت عضويت طرح, می توانند کتاب به امانت بگيرند.

4: افراد غير عضو می توانند با ارائه کارت شناسايی معتبر در محل هر بخش از منابع

مربوط به آن قسمت, استفاده کنند.

5: خروج کتابهای مرجع, پايان نامه, رساله, نشريه, پايگاههای اطلاعاتی گسسته و ساير منابع اطلاعاتی مرجع از بخش ذيربط ممنوع است.

6: ورود هر گونه کيف, کتاب به تالار مرجع کتابخانه ممنوع است.

7 : استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در تالار مرجع صرفاً در محل امکان پذير است.

 8: كليه دانشجويان دانشگاه مي توانند جهت مطالعه آزاد، از تالار مطالعه كه در داخل ساختمان كتابخانه مرکزی قرار دارد، استفاده نمايند.


ارسال شده در مورخه: 09-07-1397