خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه ریاضی]

بازدید:14006   بروزرسانی: 03-12-1395

Masoud Ariannejad
مسعود آرین نژاد
استاد

پست الکترونيکی
arian at znu.ac.ir      m_ariannejad at yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ariannejad_masoud

تلفن
   5154036   +98 (0) 24 3305 2529

آدرس 
دانشگاه زنجان. جاده تبریز

 

 

برخی از مقالات عمومی  و قدری قدیمی من (به زبان فارسی) در وبلاگ زیر در دسترس است

matharian.persianblog.ir

 به غیر از خبرنامه انجمن ریاضی ایران که سال هاست از طریق آن دیدگاه های عمومی خود دربارۀ مسائل علمی و ریاضیات کشور را منتشر می کنم در نشریاتی چون فرهنگ و اندیشه ریاضی، ترویج علم،  ریاضی و جامعه، نشاء علم، اخبار آی پی ام ، نامه آموزش عالی و روزنامه های متعدد سراسری نقد و نظرهای خود دربارۀ مسائل علمی کشور را با مخاطب عموم و بویژه جامعه علمی مطرح کرده ام و با اشتیاق تمام چشم انتظار شنیدن آراء متقابل یا متفاوت هستم.