خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19408   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

Publications in Journals

داخلي-غير ISC20.  حسین عظیمی مهسا رحیم زاده مسعود ناصری
بررسی تأثیر‌پذیری موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی از اخلاق حرفه‌ای اسلامی  
Investigation of the Influence of Professional Islamic Ethics on both Subjective and Objective Career Path  
تأملات اخلاقی (1398) . 
داخلي-غير ISC19.  حسین عظیمی اکرم عزیزالهی
تاثیر تجربه مصرف بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده (CBBE) مطالعه موردی مشتریان برندهای معروف گوشی های هوشمند در شهر زنجان  
The effect of consuming experience on consumer-based brand equity (CBBE) A Case Study of Famous Smartphone Brand Clients in Zanjan City  
کاوش های مدیریت بازرگانی (1398) . 
داخلي-ISC18.  حسین عظیمی
تاثیر وجدان کاری بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارزش محوری (در سازمان های منتخب شهرهای زنجان و مراغه)  
The effect of conscientiousness on organizational health with a central role in mediation (in selected organizations in Zanjan and Maragheh cities)  
مدیریت اسلامی (1398) . 
International17.  Yousef Mirzaei SHIRI Vahideh ALIPOOR Hossein AZIMI 
Investigating the Effect of Service Quality, Mental Image, Trust and Environment Brand on Emotional Satisfaction and Commitment  
Journal of Environmental Management and Tourism-2068-7729 Vol. 10 Issue 1 (2019PP. 171-181 DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.10.1(33)..  [Abstract ]
International16.  1- فاطمه اونق، حسابداری، کارشناسی ارشد 2-صدیقه کوزه ساز، سایر 3-حسین عظیمی، مدیریت بازرگانی، علوم انسانی
The Relationship between Three (Human, Perceptual, and Technical) Skills of Financial Managers and Their Effectiveness in Manufacturing Companies with the Intermediate Role of Empowering Managers  
Journal of Global Pharma Technology- 0975-8542 Vol. 9  Issue 7 (2017PP. 173-182 DOI: http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/sea.  [Abstract  ]
International15.  Hossein Azimi, Vahid Amiri
Investigating the Effect of Market Orientation on Environmental Performance with the Mediating Role of Green Supply Chain Management Strategies. Case study: Khales Sazan Rooy Company
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Issue 3(27) (2018PP. 581-590. 
International ISC14.  Hossein Azimi
The Effect of Customer Satisfaction and Trust on the Intention of Using Mobile Bank and Personal Performance
International Journal of Economic Perspectives Issue 3 (2018) . 
International ISC13.  Hossein Azimi, Vahid Amiri
Designing structural model of effective factors in loyalty of mobile banking customers by considering trust and satisfaction of customers
International Journal of Economic Perspectives Issue 2 (2018) . 
International12.  Mostafa Jafari, Hosein Azimi, Samaneh Nezami Rad
The Influence of Cultural Intelligence on the Time Orientation of Governmental Decision Makers
Advances in Social Sciences Research Journal Issue 11 (2017) . 
International11.  Fatemeh Onagh, Sedigheh Koozeh Saz, Hossein Azimi
The Relationship between Three (Human, Perceptual, and Technical) Skills of Financial Managers and Their Effectiveness in Manufacturing Companies with the Intermediate Role of Empowering Managers
Journal of Global Pharma Technology Issue 9 (2017PP. 173-182. 
International10.  Mehdi Ajalli, Hossein Azimi, Abdolkarim Mohammadi Balani, Mahdi Rezaei
Application of Fuzzy AHP and COPRAS to Solve the Supplier Selection Problems
International Journal of Supply Chain Management Issue 3 (2017) . 
داخلي-ISC9.  حسین عظیمی، نبی اله شاکرمی، فاطمه اونق
بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی شماره شماره 4 (1396صفحات 151-174. 
International8.  Hossein Azimi
Determination of Knowledge Management (KM) impact on organizational excellence of PNU personnel in Western Azerbaijan Province (Iran)
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences (2016) . 
داخلي-ISC7.  حسین عظیمی
بررسي نگرش 10 ساله خدمت‌ گيرندگان نسبت به کيفيت خدمات سازمان‌هاي دولتي (سري زماني 1383 تا 1393)
فصلنامه علمي پژوهشي چشم انداز مديريت دولتي شماره شماره 25 (1395صفحات 115-142. 
داخلي-ISC6.  مهدی اجلی، حسین عظیمی، ایمن صاحبی قاسمیان
ارائه رويکرد ترکيبي ANP-DEMATEL فازي براي تحليل عوامل فرا سازماني موثر در بروز فساد اداري و مالي در سازمان هاي دولتي
پژوهش هاي مديريت راهبردي شماره شماره 58 (1394صفحات 29-51. 
International5.  Hossein Azimi, Reza Pirayesh, Amir Eskandari
Ranking Model of Companies Listed In Tehran Stock Exchange by Financial Ratios Indicators
International Journal of Engineering Research And Management (2015) . 
International4.  Hossein Azimi
The Evaluation of the Attitude of Hospital Employees to the Physical and Mental Conditions of Work Place
Entrepreneurship and Innovation Management Journal (2015) . 
International3.  Hossein Azimi, Mehdi Ajalli, Sayed Rahim Safavi Mirmahalleh, Abdolhossein Rezvani
Relation between effective organizational and managerial obstacles and incentives on administrative-financial corruption in government organizations in Iran
African Journal of Business Management Issue 31 (2012) . 
داخلي-ISC2.  حسین عظیمی، غلامرضا گودرزی، محمداسماعیل انصاری، رضا پیرایش، سهراب عبدی زرین
طراحي پرسشنامه سنجش نگرش و سازماني کارکنان دولت (مطالعه موردي:80 سازمان دولتي در مرکز استان زنجان)
فصلنامه علمي پژوهشي انديشه مديريت راهبردي شماره شماره 1  (1390صفحات 169-200. 
داخلي-ISC1.  حسین عظیمی، علی عطافر، علی شائمی بزرکی
بررسي تاثيرات مستقيم و غير مستقيم عوامل مديريتي و سازماني بر فساد اداري- مالي (مطالعه موردي : سازمان‌هاي دولتي مراکز استان هاي اصفهان و زنجان)
فصلنامه علمي پژوهشي مديريت فرهنگ سازماني شماره شماره دوم  (1390صفحات 61-82. 


Presentations in Seminars & Congress


International 25.  دکتر حسین عظیمی
آيا کارکنان بيمارستان آيت اله موسوي زنجان نگرش مثبتي نسبت به کار خود دارند؟
The 11 International Management Conference
iran, 28 آذر 1392.    
International 24.  محمد بابایی مصطفی جعفری دکتر حسین عظیمی
تبیین ارتباط میان سطح تحصیلات و میزان آینده گرایی مدیران سازمان های دولتی و غیر دولتی استان زنجان
کنفرانس بین المللی کامپیوتر فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
iran, 21 مهر 1392.  
International 23.  دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
سنجش میزان رضایتمندی مشترکین شرکت آبفای آذربایجان غربی از کیفیت و کمیت شرب و آلودگی های زیست محیطی شبکه های آب و فاضلاب با رویکرد MADM
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
iran, 22 شهريور 1392.    
International 22.  دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
راهکارهای موثر در پیشگیری یا مقابله با فساد اداری - مالی بر مبنای تطبیق شاخص های مشوق و بازدارنده
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
iran, 22 - 21 شهريور 1392.    
International 21.  دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
iran, 22 شهريور 1392.    
International 20.  دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
سنجش نگرش کارکنان بیمارستان شهید بهشتی زنجان نسبت به محیط کاری
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
iran, 22 شهريور 1392.    
International 19.  دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
تدوین الگوی ارتباطی موثر جهت جلوگیری از تخلفات مالی در سازمان ها با مطالعه موردی استان های اصفهان و زنجان
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
22 شهريور 1392.    
International 18.  دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
سنجش میزان رضایت مشترکین از نحوه برخورد و رفتار کارکنان شرکت آبفای آذربایجان غربی بر مبنای مدل EFQM
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
iran, 22 شهريور 1392.    
International 17.   دکنر حسین عظیمی حمید نورعلیدخت
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب کشور با مدل مبتنی بر
2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development
iran, 22 شهريور 1392.    
International 16.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان معصومه سبزعلی پور دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مديريت منابع انسانيدانشجوي کارشناسي ارشد رشته مديريت منابع انساني سبزعليسبزعلي
تعيين تاثير مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
The First International Management Conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 15.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان علیرضا حیدری دانشجوی دکتری مدیریت    
بررسی وضعیت صنایع کوچک دراستان زنجان و نقش آن درپیشرفت اقتصادی
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 14.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رباب محمدی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تعیین اولویت عوامل موثر برسرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان زنجان با استفاده  از رویکرد  MADM
The first international management conference
shiraz-iran , 5 دي 1392.    
International 13.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نرگس اقاجانلو کارشناس ارشد مهندسی صنایع یاسر رهنما کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی پیام نور تهران  
بررسی و اولویت بندی روش های تولید مناسب در صنایع شیر پگاه با استفاده از ANP فازی
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 12.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
بررسی وضعیت صنایع استان زنجان در کد 2 رقمی ISIC از لحاظ شاخص های رقابت پذیری نیروی کار وضریب مکانی بر پایه اشتغالزلیی 
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 11.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان محمد بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه ازاد  دکتر مصطفی جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان   
تبیین و تحلیل میزان اینده  گرایی دربین مدیران سازمان های دولتی وغیر دولتی استان زنجان
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 10.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رویا عبدی فارغ التحصیل دوره کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان
 بررسی وضعیت صنایع موجود استان زنجان از لحاظ 4 شاخص بهره دهی تولید بهره وری کل نیروی کار و مواد اولیه در کد دو رقمی -ISIC طی سال های 1376 تا 1383
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 9.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رویا عبدی فارغ التحصیل دوره کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان
بررسی میزان گرایش به ادامه تحصیل دانش اموختگان مراکز سمپاد زنجان در سال های 1382 تا 1383
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 8.  دکتر حسین عظیمی  عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رویا عبدی فارغ التحصیل دوره کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان 
ارزیابی نگرش کارکنان اداره اموزش و پرورش شهرستان میانه نسبت به عوامل محیطی
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 7.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رویا عبدی فارغ التحصیل دوره کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان  
بررسی  رضایت مندی  مراجعین از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان به روش پاراسورامان و مقایسه آن باسطح انتظار آنان
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 6.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان رویا عبدی فارغ التحصیل دوره  کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان  
سنجش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات  دستگاه های اجرائی استان زنجان در سا 1389 به روش csm
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 5.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان الهه کیا احمدی فارغ التحصیل رشته مدیریت بلزرگانی ذانشگاه زنجان مینا بهرامی رامینی فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان    
سنجش نگرش کارکنان  بیمارستان نسبت به شرایط فیزیکی و روانی محیط کار
The first international  management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 4.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان علیرضا حیدری دانشجویی دکتری مدیریت    
الگویی ارتباطی موثر در پیشگیری از تخلفات در سازمان ها
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 3.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان علیرضا حیدری دانشجویی دکتری مدیریت
تعیین اولویت میزان توجیه سرمایه بری صنایع
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 2.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان علیرضا حیدری دانشجویی دکتری مدیریت
بررسی مدل های فساد اداری - مالی و تدوین الگویی راهبردی مبارزه با فساد اداری مالی
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.    
International 1.  دکتر حسین عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان علیرضا حیدری  دانشجویی دکتری مدیرت
بررسی عوامل  فرهنگی و روانشناختی موثر در بروز فساد مالی و ارائه ی الگویی جهت بهبود نظام مالی کشور
The first international management conference
shiraz-iran, 5 دي 1392.