خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16656   بروزرسانی: 07-08-1398

Farid Shekari

Publications in Journals

National-ISC1.  فاطمه سلیمی، فرید شکاری، محمدرضا عظیمی و اسماعیل زنگانی
Effect of methyl jasmonate on improving salt resistance of German chamomil (Matricaria chamomila) throught change on some morphological characters
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی Issue 123 (2014P. 132 DOI: 1.