خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17026   بروزرسانی: 16-11-1397

Az
امیرمرتضی عظیم زاده
استادیار

پست الکترونيکی
amir.azimzadeh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azimzadeh-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4082

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371

 

  •