خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:13811   بروزرسانی: 13-10-1390

jalal bazargan
جلال بازرگان
دانشیار

پست الکترونيکی
jbazargan@znu.ac.ir      jbazargan@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bazargan_jalal
تلفن
   (+98) 241 4259957   (+98) 241 5152500
فکس
(+98) 241 4241688   (+98) 241 2283204
آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313