خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14826   بروزرسانی: 06-04-1395

Hossein Atrak

دروس


دروس نيمسال اول
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
اخلاق هنجاری 1Normative Ethics (Deontology)
اخلاق کاربردی 1Appiled Ethics (Medical Ethics)
فرا اخلاق 2Meta Ethics (Meaning of Good)
اخلاق اسلامیIslamic Ethics
مسأله شرّThe Problem of Evil
نفس و فناناپذیریThe Soul and Immortality
عقل و ایمانReason and Faith
مقطع تحصيلي دکترا 
حکمت متعالیه 5 (معاد ملاصدرا)Islamic Philosophy (Mulla Sadra)

 

 

Copyright © 2017, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir