خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14127   بروزرسانی: 10-08-1396

Hassan Fatzade

دروس


دروس نيمسال اول -1387
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
فلسفه علم
فلسفه معاصر
تاريخ فلسفه غرب 2
تاريخ فلسفه غرب 3

 

 

Copyright © 2017, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir