خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22484   بروزرسانی: 18-03-1399

Nematollah Arshadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, شیمی آلی , 1377-1371
زمینه رساله : شیمی محاسبه ای- شيمي فضايي
استاد راهنما : دکتر پرویز رشیدی رنجبر

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, شیمی آلی , 1371-1369
زمینه پایان نامه : تهيه و شناسايي ساختار كمپلكس هاي ميانگير دکسترین های حلقوی
استاد راهنما : دکتر جواد عزیزیان

کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, شیمی محض , 1369-1364