خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17653   بروزرسانی: 16-11-1397

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه مونتان لئوبن, اتریش, زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه خوارزمی-تهران, ایران, پترولوژی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, زمین شناسی