خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18413   بروزرسانی: 10-04-1399

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه مونتان لئوبن, اتریش, زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه خوارزمی-تهران, ایران, پترولوژی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, زمین شناسی