خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1279   بروزرسانی: 23-12-1398

Behnam Ghadimi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی مکانیک، ماشین‌های آبی , 1397-1392
عنوان رساله : طراحی و بهینه‌سازی چندقیدی پمپ گریز از مرکز خون به عنوان دستگاه کمک‌رسان بطن چپ قلب
استاد راهنما : دکتر امیر نجات، دکتر سید احمد نوربخش

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی , 1391-1389
عنوان پایان نامه : تخمین شار حرارتی ناشی از اصطکاک بین لنت و دیسک ترمز قطار به روش انتقال حرارت معکوس توسط شبکه‌های عصبی
استاد راهنما : دکتر فرشاد کوثری

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات , 1389-1385
عنوان پایان نامه : بررسي عددي انتقال حرارت و جريان سيال در ترانسفورماتورهاي قدرت
استاد راهنما : دکتر جعفر غضنفریان