خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5602   بروزرسانی: 23-02-1398

Sima Ghayebloo

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی, کانادا, مهندسی صنایع , 1392-1388
عنوان رساله : طراحی شبکه زنجیره تامین تامین یکپارچه مستقیم و معکوس سازگار با محیط زیست(زنجیره تامین سبز)
زمینه رساله : زنجیره تامین، تحقیق در عملیات
استاد راهنما : دکتر محمد جعفر تارخ

دکترا : دانشگاه دال هاوس کانادا (فرصت مطالعاتی), کانادا, مهندسی صنایع , 1392-1391
عنوان رساله : طراحی شبکه زنجیره تامین تامین یکپارچه مستقیم و معکوس سازگار با محیط زیست(زنجیره تامین سبز)
زمینه رساله : زنجیره تامین سبز
استاد راهنما : دکتر اودای ونکاتادری Dr. Uday Venkatadri

کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم و فنون مازندران, ایران, مهندسی صنایع , 1386-1384
عنوان پایان نامه : مدل برنامه ریزی چند هدفه برای تعیین نیازمندی های سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) از تعامل دو مقوله قابلیت اطمینان سیستم نت و تفکر ناب و پیاده سازی آن در شرکت خودرو سازی سایپا
زمینه پایان نامه : برنامه ریزی چند هدفه، نگهداری و تعمیرات
استاد راهنما : دکتر شهانقی

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی صنایع , 1384-1381
عنوان پایان نامه : بررسی بازیافت خودرو ایران با توجه به معیارهای زیست محیطی
زمینه پایان نامه : بازیافت خودرو، محیط زیست
استاد راهنما : دکتر سالاری