خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16886   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد : دانشگاه هنر, ایران, نقاشی , 1387-1384
عنوان پایان نامه : بچه خوانی، زمینه ایی برای آشنایی بیشتر دیداری و شنیداری عامه مردم با فرهنگ عامیانه ایرانی
زمینه پایان نامه : تصاویر چاپ سنگی بر اساس کتاب های عامیانه
استاد راهنما : دکتر سید حسن شهرستانی

کارشناسی : دانشگاه هنر, ایران, نقاشی , 1384-1379