خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15627   بروزرسانی: 03-07-1396

Mohsen Jahed

سوابق تحصیلی


دکترا :

دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فلسفه و کلام اسلامی , 1384-1377
عنوان رساله : تصحیح و تحقیق شرح مطالع الانوار قطب الدین رازی
زمینه رساله : منطق

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فلسفه و کلام اسلامی , 1376-1374