خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25541   بروزرسانی: 13-11-1398

mostafa taheri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه امیرکبیر, ایران, مهندسی برق , 1389
زمینه رساله : wsn
استاد راهنما : دکتر معتمدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه شریف, ایران, مهندسی برق , 1378-1376
عنوان پایان نامه : ساخت اسکوپ دیجیتالی با ایده جدید T&H
استاد راهنما : دکتر علوی

کارشناسی : دانشگاه مازندران, ایران, مهندسی برق , 1386-1372
عنوان پایان نامه : ساخت تستر کنتور برق
استاد راهنما : دکتر قادری