خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25935   بروزرسانی: 31-04-1398

Mostafa Yargholi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی برق- الکترونیک , 1388-1383
عنوان رساله : طراحي و آناليز گيرنده هاي فوق پهن باند غيرهمدوس
زمینه رساله : میکرو الکترونیک
استاد راهنما : دکتر عبدالرضا نبوی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی برق- الکترونیک , 1383-1381
عنوان پایان نامه : حذف جمینگ FM در گیرنده های GPS
استاد راهنما : دکتر مجتبی لطفی زاد

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی برق , 1381-1377
استاد راهنما : دکتر محمد سلیمانی