خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14127   بروزرسانی: 10-08-1396

Hassan Fatzade

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

فارغ التحصيل ممتاز كارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف