خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18169   بروزرسانی: 20-06-1397

Vahab Jafarian

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

منتخب انجمن زیست شناسی ایران به عنوان پژوهشگر نمونه جوان کشور در سیزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران در سال 1383.