خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18791   بروزرسانی: 04-04-1398

Vahab Jafarian

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر بسیجی استان زنجان در سال 1390.

دانشجوی پژوهشگر برتر بسیجی استان گیلان در سال 1388.

      منتخب انجمن زیست شناسی ایران به عنوان پژوهشگر نمونه جوان کشور در سیزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران در سال 1383.