خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15664   بروزرسانی: 17-10-1393

Behnam Rostami

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- رتبه اول آزمون جامع علوم پایه دامپزشکی سال 1383

- رتبه اول آزمون  ورودی دکتری تخصصی دانشگاه تهران سال 1385

- رتبه اول آزمون جامع دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران سال 1388