خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27163   بروزرسانی: 05-12-1397

Davood Afshari

علایق پژوهشی

 جوشکاری

تنش های پسماند

خستگی

بهینه سازی

فرآیندهای تولید

تحلیل المان محدود