خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:13689   بروزرسانی: 04-06-1396

Hassan Fatzade

علایق پژوهشی

پساساختارگرايي (دريدا)‏

 پديده‌شناسي (هوسرل)‏

علوم اعصاب شناختي

فلسفه علم - فلسفه رياضي