خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14127   بروزرسانی: 10-08-1396

Hassan Fatzade

علایق پژوهشی

پساساختارگرايي (دريدا)‏

 پديده‌شناسي (هوسرل)‏

علوم اعصاب شناختي

فلسفه علم - فلسفه رياضي