خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24554   بروزرسانی: 10-01-1399

Farhad Khoeini

علایق پژوهشی

 نانوفیزیک، فیزیک پزشکی و زیستی، سیستم های بی نظم 

سیستم های پیچیده