خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19751   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari

علایق پژوهشی

نوسانات ستارگان در حضور ميدان مغناطيسي

مكانيك آماري در فضاي فاز( كلاسيك و كوانتومي)

گرمايش تاج خورشيد

مكان يابي رصد خانه هاي ا‍‍تيكي بزرگ