خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22612   بروزرسانی: 25-05-1394

Gholamhossein Tavasoli

علایق پژوهشی

  1. سامانه های چند عامله
  2. نظریه بازی