خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25935   بروزرسانی: 31-04-1398

Mostafa Yargholi

علایق پژوهشی

طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و مدارهای  فرکانس بالا

به ترتیب اولویت:

طراحی  میکسر، LNA، سنتی سایزر، نوسانساز، تقویت کننده توان فرکانس بالا و طراحی سیستم های مخابراتی