خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15995   بروزرسانی: 07-06-1395

M.Koulaei
محمد کولایی
استادیار

پست الکترونيکی
mkoulaei[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/koulaei-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4038

فکس
(+98) 24 32283203   +98 (0) 24 3228 4127

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، اتاق 319، کدپستی 38791-45371