خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:24151   بروزرسانی: 09-10-1396

Jafar Ghazanfarian

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - انگلیسی

      - آذری

      - فرانسوی