خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14826   بروزرسانی: 06-04-1395

Hossein Atrak

مدیریت

1. مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان از تاریخ 17/1/1392 تاکنون

2. دبیر علمی دومین همایش ملی سهروردی با موضوع نظریه های اخلاقی در جهان اسلام، آبان 1390، دانشگاه زنجان

3.دبیر علمی سومین همایش ملی سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی، آبان 1391، دانشگاه زنجان