خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16689   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini

مدیریت

مدیر گروه هنر از آذر ماه 1393

مدیر کمیته هنر اسلامی پژوهشکده هنر تهران