خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14079   بروزرسانی: 16-06-1395

Mohsen Jahed

مدیریت

1- مدیریت  گروه فلسفه 

2 - معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی