خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

 

1.       عضو بنياد ملي نخبگان ايران در سطح يک

2.       عضو انجمن مخترعين ايران

3.       عضو انجمن پليمر ايران

4.       عضو انجمن مهندسي شيمي ايران

5.       عضو باشگاه پژوهشگران جوان

6.       عضو هيات مديره شرکت استخراج کاران دلتا شرق

7.       عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات نانوفناوري دانشکده داروسازي زنجان

8.       عضو کميته ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان