خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22472   بروزرسانی: 18-03-1399

Nematollah Arshadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

مشاور ریاست موزه ی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 

رییس کمیته ی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران