خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20885   بروزرسانی: 02-04-1398

Nematollah Arshadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

مشاور ریاست موزه ی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 

رییس کمیته ی آموزش شیمی انجمن شیمی ایران