خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27370   بروزرسانی: 20-12-1399

Jalal Ghasemi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو شورای پژوهشی سازمان نظام مهندسی زنجان( نماينده دانشگاه زنجان در رشته تاسيسات مکانيکی(