خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16243   بروزرسانی: 04-08-1395

Ehsan MohseniFard

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن بیوانفورماتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران