خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20575   بروزرسانی: 13-05-1391

Ali Najafi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن فیزیک ایران

  • Referee for Phys. Rev. E
  • Referee for Eur. Phys. Lett.
  • Referee for Eur. Phys. J.
  • Referee for Phys. Rev. Lett.