خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18014   بروزرسانی: 15-08-1396

Kiarash Naser Asadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو پیوسته انجمن مهندسی زلزله ایران

 

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی زلزله ایران