خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:21595   بروزرسانی: 13-10-1395

Ali Ramazani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شيمي و مهندسي شيمي ايران

عضو انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران